\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
435ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
5161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
6258Autyzm - problematyka prawna150.00
7257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
11306Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym i pedagogice wczesnoszkolnej90.00
1239Edukacja medialna150.00
1337Efektywna komunikacja w szkole100.00
14243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
15245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
16244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
17246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
18255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
19261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
20333Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - blacharz samochodowy600.00
21325Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowa maszyn 600.00
22331Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - budowlaniec600.00
23330Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - cukiernik600.00
24329Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - dekarz600.00
25337Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - elektryk600.00
26336Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - fryzjer600.00
27328Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - handlowiec600.00
28335Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - kosmetyczka600.00
29334Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - krawiec600.00
30332Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - mechanik samochodowy 600.00
31327Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - murarz600.00
32339Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - piekarz600.00
33338Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - stolarz600.00
34326Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - zdun 600.00
3578Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
36218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
3765Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
3875Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
3929Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
403Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
41212Kreatywny nauczyciel180.00
4256Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
43241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
44192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
45307Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym90.00
4640Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
47242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
4830Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
49319Metody pracy nauczyciela kształtujące umiejętności kluczowe150.00
50320Metody pracy nauczyciela przygotowujące ucznia do funkcjonowania na rynku pracy150.00
5136Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
52321Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny90.00
53314Narkotyki. dopalacze i inne współczesne uzależnienia120.00
54310Nauka przez zabawę - zabawy rozwijające inteligencję100.00
556Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
56288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
57224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
5888Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
59247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
60223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
61289Pedagogika rodziny100.00
6234Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
63282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
6497Praca z uczniem zdolnym100.00
6577Prawo w pracy nauczyciela100.00
66222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
67249Profesjonalny doradca kariery120.00
6849Profilaktyka przemocy w szkole120.00
69215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
70309Przyczyny i skutki agresji100.00
7160Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
722Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
73217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
74292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
7510Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
769Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
77118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
78281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
7928Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
8058Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
8159Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
8266Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
8327Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
8474Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
85190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
8631Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
87219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
88162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
89293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
90103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
91216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
92117Uczeń z dysleksją80.00
93274Uniwersytet dla rodziców120.00
9421Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
95135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
96150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
97221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
98148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
99308Współpraca z wychowankiem obcokrajowcem90.00
100313Wychowanie do wartości90.00
10138Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
102269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
103193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
10499Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
105201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
106112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
107111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
10887Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
109203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
110167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
111206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
112195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
113100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1141Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
115159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
116119ABC doradcy zawodowego120.00
117267Animator czasu wolnego150.00
118277Asystent rodziny200.00
119312Autoprezentacja150.00
120286Bądź pewny siebie i osiągaj sukces180.00
121123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
122298Czy wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności100.00
123271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
124266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne 180.00
125163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
126121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
127133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
128300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
12972Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
130280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
131197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
132296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
133311Mowa ciała150.00
134184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
13571Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
136270Odnowa biologiczna150.00
137146Podstawowe zasady składu gazet150.00
138124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
139250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
140303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
141279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
142173Problematyka zawodoznawstwa150.00
143210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
144248Profesjonalny doradca kariery120.00
145166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
146152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
14751Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
148145Public relations w praktyce 150.00
149322Radzenie sobie ze stresem90.00
150208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
151136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
15273Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
153142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
154278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
155272Techniki relaksacji150.00
156268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
15745Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
158304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
159153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
160297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
161290Tworzenie testów i ankiet online120.00
162213Uniwersystet dla rodziców120.00
163125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
164263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
165126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
166302Zarządzanie jakością - najważniejsze zagadnienia150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
167181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
16867Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
169194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
17068Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
171129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
172251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
173252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
174253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
175256Kurs języka migowego 500.00
176131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
177132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
178134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
17942Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
180214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
181186Mediacje kryzysowe200.00
182185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
183187Mediacje rozwodowe200.00
184168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
185156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
186205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
187171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
188188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
189170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
190196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
191120Protezy nylonowe1000.00
19291Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
19376Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
194191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
195172Specjalista ds. kadr i płac350.00
196202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
197260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
19841Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
199169Techniki mediacji i negocjacji200.00
200160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
201127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00