\"Logo
Poniższe szkolenia dla nauczycieli (oraz wszystkich zainteresowanych) odbywają się za pośrednictwem Internetu

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z opiniami o naszych szkoleniach ZOBACZ OPINIE >>>

Uwaga !
Ceny naszych szkoleń uwzględniają ilość godzin (zakres przekazywanej wiedzy dla kursanta) – zobacz i porównaj ile godzin szkolenia oferują inni i za jaką cenę.

Lp Kod Kurs Cena PLN
1220 Analiza wybranych przypadków wychowawczych młodzieży59.00
2226 Oddziaływania profilaktyczne ogólnospołeczne59.00
3225 Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców59.00
435ADHD w szkole - metody postępowania 120.00
5161Arteterapia w pracy nauczyciela150.00
6258Autyzm - problematyka prawna150.00
7257Bajkoterapia lekiem na dziecięce lęki150.00
8240Biblioterapia jako metoda pracy z młodzieżą i dziećmi. Konstruowanie programów biblioterapeutycznych. Wskazówki praktyczne. przykłady scenariuszy zajęć.200.00
9273Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem 150.00
1086E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
1139Edukacja medialna150.00
1237Efektywna komunikacja w szkole100.00
13243Formy i metody terapii dla niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu59.00
14245Formy i metody terapii dla osób niedostosowanych społecznie w różnych grupach wiekowych59.00
15244Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych59.00
16246Formy i metody terapii w Domu Opieki Społecznej59.00
1712Głos na medal. Emisja głosu dla nauczycieli. 150.00
18151Gdy Twój uczeń ma cukrzycę120.00
19255Gdy wszyscy mają rację - zacznijmy mediację! (mediacje rówieśnicze)150.00
20261Internetowy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu600.00
2178Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze120.00
22218Klasyfikacja oraz kryteria diagnostyczne poszczególnych zaburzeń osobowości. Życie codzienne z zaburzeniem osobowości 59.00
2365Kompetencje doradcy zawodowego i lidera klubu pracy 120.00
2475Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać aby uzyskać porozumienie. Praktyczne podejście w relacji opiekun-rodzic dziecka120.00
2529Komunikacja z uczniem - jak mówić. by słychał; jak słuchać. by mówił120.00
263Konflikt w szkole. rodzaje. przyczyny. przeciwdziałanie120.00
27212Kreatywny nauczyciel180.00
2856Kształtowanie zachowań asertywnych100.00
29241Kulturoterapia- formy i metody terapii zajęciowej59.00
30192Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym350.00
3140Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela150.00
32242Metody i formy terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w różnych grupach wiekowych59.00
3330Metody i techniki nauczania języka angielskiego120.00
3436Metodyka tworzenia scenariuszy-konspektów lekcji języka angielskiego150.00
354Mnemotechniki w edukacji150.00
366Nie takie media straszne...Jak rozpocząć współpracę z mediami?100.00
37288Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka100.00
38224Oddziaływanie profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież59.00
3988Ofiara. sprawca. świadek przemocy w szkole. Cechy charakterologiczne. uwarunkowania osobowościowe. Psychologiczne skutki bycia ofiarą120.00
40247Organizacja pracy terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej59.00
41223Patomechanizmy i przebieg zjawiska współuzależnienia. Terapia współuzależnienia. Syndrom DDA59.00
42289Pedagogika rodziny100.00
4334Polityka ochrony danych osobowych w szkole150.00
44282Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi200.00
4597Praca z uczniem zdolnym100.00
4677Prawo w pracy nauczyciela100.00
47222Proces zdrowienia i nawroty w uzależnieniach59.00
48249Profesjonalny doradca kariery120.00
4949Profilaktyka przemocy w szkole120.00
5079PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 1300.00
5180PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 2320.00
5281PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 3320.00
5382PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 4350.00
5483PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 5240.00
5584PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 6240.00
5685PROMOCYJNY PAKIET SZKOLENIOWY 7270.00
57215Przemoc w sieci - Cyberbullying– charakterystyka zjawiska. skala problemu. działania profilaktyczne 150.00
5860Przygotowanie nauczycieli do kształcenia zdalnego na platformie Moodle200.00
592Przygotowanie prezentacji (np. lekcji. wykładu) z użyciem metod multimedialnych150.00
60217Psychologia zaburzeń osobowości. Poznawczo- behawioralne i psychoanalityczne podejście do zaburzeń osobowości59.00
61292Rodzina a dziecko specjalnej troski130.00
6210Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym120.00
639Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się120.00
64118Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci80.00
65281Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem150.00
6628Skuteczna organizacja i realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w gimnazjum100.00
6758Sposoby budowania autorytetu nauczycielskiego90.00
6859Sposoby postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole100.00
6966Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
7027Status prawny nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego150.00
7174Strategia w nauczaniu języka angielskiego - guided writing150.00
72190Stres szkolny uczniów klas początkowych90.00
7331Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody120.00
74219Techniki stosowane w terapii rodziny59.00
7532Techniki szybkiego czytania150.00
76162Terapia dziecka autystycznego w domu i w szkole120.00
77293Terapia pedagogiczna dziecka specjalnej troski130.00
78103Twój czas w Twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem. 90.00
79216Typy rodzinnych osobowości. Zrozumienie korzeni swojej osobowości kluczem do zrozumienia siebie i innych59.00
80117Uczeń z dysleksją80.00
81274Uniwersytet dla rodziców120.00
8221Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
83135Wczesna akwizycja języka przez dzieci150.00
84150Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka120.00
85221Wpływ na organizm i psychikę środków uzależniających. Formy i fazy uzależnienia59.00
86148Wprowadzenie do glottodydaktyki100.00
8738Wypalenie zawodowe - czyli jak nie utracić motywacji do pracy nauczycieli90.00
88269Zdolności poznawcze i kreatywność150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
89193Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
9099Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
91201Kadry i płace + program "Płatnik"450.00
92112Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
93111Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
9487Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
95203Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym 1380.00
96167Nauczyciel w coachingu-nowe możliwości. rezultaty. zmiany. rozwój250.00
97206Poczucie własnej wartości nauczyciela100.00
98195Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej110.00
99100Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
1001Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy400.00
101159Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń wśród dzieci i młodzieży150.00
\"Logo
Poniższe szkolenia dla wszystkich zainteresowanych odbywają się za pośrednictwem Internetu
Lp Kod Kurs Cena PLN
102119ABC doradcy zawodowego120.00
103267Animator czasu wolnego150.00
104277Asystent rodziny200.00
105286Bądź pewny siebie i osiągaj sukces180.00
106123Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne z elementami podstaw neuropsychologii100.00
107298Czy wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności100.00
108271Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej150.00
109266Dietetyka i odchudzanie. Przykładowe plany dietetyczne 180.00
110163Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych150.00
111121Dziennikarz. wydawca. copywriter200.00
112133E-learningowy kurs języka migowego (poziom podstawowy)500.00
113300Informacja zwrotna: przekazywanie - przyjmowanie - poszukiwanie180.00
11472Kompetencje doracy zawodowego i lidera klubu pracy120.00
115280Kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia200.00
116197Kurs profesjonalnej obsługi sekretariatu250.00
117296LearningApps - tworzenie i korzystanie z otwarych zasobów edukacyjnych100.00
118184Naliczenie wynagrodzeń od podstaw (dla początkujących)200.00
11971Obsługa osób niepełnosprawnych100.00
120270Odnowa biologiczna150.00
121146Podstawowe zasady składu gazet150.00
122124Podstawy doradztwa zawodowego100.00
123250Podstawy księgowości dla początkujących250.00
124303Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive120.00
125279Pracownik administracyjno-biurowy180.00
126173Problematyka zawodoznawstwa150.00
127210Procedury żywienia do i pozajelitowego 180.00
128248Profesjonalny doradca kariery120.00
129166Projekt socjalny - przygotowanie. realizacja. ocena. zastosowanie praktyczne200.00
130152Przedsiębiorczość w praktyce180.00
13151Przygotowanie prezentacji z użyciem metod multimedialnych 150.00
132145Public relations w praktyce 150.00
133208Recepcjonista - menedżer hotelu250.00
134136Skuteczna praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi200.00
13573Standardy pracy doradców zawodowych. liderów klubu pracy i pośredników pracy120.00
136142Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP350.00
137278Techniki motywacji ludzi do podejmowania aktywności fizycznej na różnym etapie życia 150.00
138272Techniki relaksacji150.00
13953Techniki szybkiego czytania 150.00
140268Trening mentalny w osiąganiu sukcesu sportowego100.00
14145Twój czas w twoich rękach. Efektywne zarządzanie czasem.90.00
142304Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle120.00
143153Tworzenie Indywidualnego Planu Działania120.00
144297Tworzenie interaktywnych prezentacji online120.00
145290Tworzenie testów i ankiet online120.00
146213Uniwersystet dla rodziców120.00
147125Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego80.00
148263Wpływ odżywiania na zdrowie180.00
149126Zakres prawny bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy150.00
150302Zarządzanie jakością - najważniejsze zagadnienia150.00
Szkolenia stacjonarne
Lp Kod Kurs Cena PLN
151181Administrator sieci lokalnych Ethernet 700.00
15267Doskonalenie umiejętności interpersonalnych doradcy zawodowego i lidera klubu pracy150.00
153194Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły120.00
15468Indywidualny Plan Działania jako forma pracy z Klientem100.00
155129Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników120.00
156251Kurs filcowania I stopnia – szal na jedwabiu 290.00
157252Kurs filcowania II stopnia – szal na jedwabiu z kwiatami290.00
158253Kurs filcowania III stopnia – szal na jedwabiu z kaliami290.00
159256Kurs języka migowego 500.00
160131Kurs MS EXCEL - poziom podstawowy500.00
161132Kurs MS OFFICE - poziom zaawansowany400.00
162134Kurs na wychowawcę wypoczynku 150.00
16342Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi750.00
164214Kurs prawa jazdy w Lublinie - kategoria B1100.00
165186Mediacje kryzysowe200.00
166185Mediacje rówieśnicze w szkole200.00
167187Mediacje rozwodowe200.00
168168Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach - wstęp do techniki200.00
169156Nauczyciel w coachingu - nowe możliwości. rzultaty. zmiany. rozwój250.00
170205Nowy nadzór pedagogiczny w zarządzaniu placówką oświatową. Zmiany na 2015/16 rok200.00
171171Obsługa sekretariatu z elementami kadr i płac290.00
172188Praca z dziećmi rozwodzących się par200.00
173170Praca z przemocą - podstawy konsultacji psychologicznych i interwencji kryzysowej200.00
174196Profesjonalne protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej 110.00
175120Protezy nylonowe1000.00
17691Protezy szkieletowe z acetalu1000.00
17776Rozwój kompetencji językowych osób dorosłych. Język angielski poziom podstawowy.400.00
178191Skuteczna i zgodna z prawem restrukuryzacja zatrudnienia w firmie450.00
179172Specjalista ds. kadr i płac350.00
180202Specjalista ds. kadr i płac + program "Płatnik"450.00
181260Specjalista ds. nowoczesnego zarządzania i organizacji pracy sekretariatu790.00
18241Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzialania pierwszej pomocy400.00
183169Techniki mediacji i negocjacji200.00
184160Warsztaty psychoedukacyjne dotyczące różnych zagrożeń dzieci i młodzieży150.00
185127Zarządzanie kompetencjami klientów. Diagnoza predyspozycji osób bezrobotnych150.00